Kako migrirati u SAD

Za useljenje u SAD većina useljeničkih viza zahtijeva da podnositelja zahtjeva sponzorira američki građanin, stalni stanovnik SAD-a ili američki poslodavac. Osoba koja se planira udati za američkog građanina ispunjava uvjete za vizu za zaručnika

Čitaj više